Styret

Styret

Brukerforeningens styre 2023-24

Kontaktinformasjon for styret:

Navn Rolle E-post
Thor Magne Hasselø, Kristiansund kommune Styreleder thor.hasselo@kristiansund.kommune.no
Svein Børmark, Malvik kommune Styremedlem svein.bormark@malvik.kommune.no
Kurt Kristiansen, Nærøysund kommune Styremedlem kurt.kristiansen@naroysund.kommune.no
Christian Henrik Toven, Kristiansund kommune Styremedlem christian.toven@kristiansund.kommune.no
Jon Erling Meland, Rennebu kommune Vara jon.meland@rennebu.kommune.no
Stian Nilsen, Ørland kommune Vara stian.nilsen@orland.kommune.no
Dagfinn Sten, IPJ as Observatør dagfinn.sten@ipj.no
Stephen Høgeli Sekretær post@eanett.no

Kontakt:

Stephen Høgeli

Mob: 959 85 547

Epost: post@eanett.no

Postadresse:

IPJ Brukerforening

c/o Stephen Høgeli

Sivert Nielsensgt. 10

8904 Brønnøysund