Om oss

Om oss

IPJ Brukerforening

Ingeniørfirma Paul Jørgensen as har alltid lagt stor vekt på en direkte kundekontakt, men etter hvert har det blitt et stort antall brukere. Det har gitt behov for en mer organisert kontaktflate for utveksling av informasjon mellom firma og brukere. I 1996 ble det derfor stiftet en egen forening for brukere av IPJ driftskontrollanlegg. Brukerforeningen er en selvstendig organisasjon med et eget styre. Om lag 57 kommuner og private vannverk er per i dag medlem av foreningen.

Brukerkonferansen 1996

Brukerforeningen arrangerer årlig en fagkonferanse. Egne og innbudte foredragsholdere presenterer emner med tilknytning til Ea driftskontroll. Konferansen avholdes normalt på vårparten, og strekker seg over to dager med sosialt samvær om kvelden i tillegg til foredrag og befaringer.

Hvorfor være medlem i IPJ Brukerforening:
1) Delta på kurs for egen kompetanseutvikling
2) Delta på Brukerkonferansen for å høre nyheter/utvikling og treffe likesinnede.
3) Påvirke utvikling av EA-driftskontroll og IPJ Brukerforening.
4) Delta i Teknisk prosjektgruppe, for utvikling av nye prosjekt/ideer.

For å bli medlem i IPJ Brukerforening, eller for andre henvendelser, ta kontakt med foreningens sekretær.

Sekretær:
Stephen Høgeli
Mob: 959 85 547
Epost: post@eanett.no

Postadresse:
IPJ Brukerforening c/o Stephen Høgeli
Sivert Nielsensgt. 10
8904 Brønnøysund