Bli medlem i Brukerforeningen

Bli medlem i Brukerforeningen

  1. Delta på kurs for å øke egen kompetanse
  2. Delta på den årlige Brukerkonferansen for å følge utviklingen og treffe kolleger
  3. Påvirke utviklingen av IPJ-systemene og brukerforeningen
  4. Bidra i Teknisk prosjektgruppe og utvikle nye prosjekter og ideer

Bli medlem