BRUKERKONFERANSEN 2024

BRUKERKONFERANSEN 2024

Velkommen til Brukerkonferansen 2024

Onsdag 13. mars – fredag 15. mars

Ombord Color Magic, Oslo/ Kiel

 

Onsdag 13. mars 2024

Tid

Konferansedag 1. Møteleder: Stephen Høgeli

10:00

Oppmøte og innsjekk

10:30

Vi går om bord i skipet. Installering i konferansen. Lett servering av wraps, baguetter og mineralvann.

11:00

Åpning av brukerkonferansen

Stephen Høgeli, IPJ Brukerforeningen

11:15 – 11:45

Nyheter fra IPJ

 • Nye ansatte, organisasjonen og produkter.
 • Nytt fra EGR, søsterselskaper.

Anne Kristine Misund, IPJ AS

11:55

Morgendagens renseanlegg, Huber ser hele bildet fra innkjøp til utløp

 • Behovet for forbehandling for at vi skal få et slam uten mikroplast og som lar seg avvanne på en bærekraftig måte.
 • Unngå produksjon av mikroplast på renseanlegget.

Elvis Settnøy, Hydropress Huber AB avd. Norge

12:30

Pause med kaffe og frukt

12:45 – 13:20

IPJs løsning for FDV, forvaltning – drift – vedlikehold

 • Presentasjon av samarbeidet med Envidan.
 • FDV – programvaren med ulike pakker og Add-Ons.
 • Hvordan vil samarbeidet fungere for kommunene.

Iben Munch Bjerg, Envidan

Morten Freland, IPJ AS

13:25

Moderne avløpspumpestasjoner

Rune Sesaker, Norvatek

14:00

LUNSJ

15:00 – 15:45

Målinger og analyser i avløpsnettet

 • Hvorfor og hvordan.
 • Pilotprosjekt i Kristiansund og Malvik kommuner – status og veien videre.

Anne Kristine Misund, IPJ AS

Sylvia Sivertsen, Kristiansund kommune

15:55 – 16:15

Loggere til bruk i VA

 • Bruksområde, fordeler og muligens noen ulemper.

Øystein Schjetne, IPJ AS

16:25 – 17:00

Service og beredskapsavtaler

 • Hva inngår i disse avtalene og hvilken nytte vil de gi.

Magne Skarsbakk, IPJ AS

17:10

IPJ Brukerforeningen, Årsmøte 2024

Jfr. egen innkalling til medlemmene.

19:00

Underholdning i showlounge. Plasser forhåndsreserveres.

Oppmøte kl. 18:30.

20:00

Konferansemiddag og sosialt samvær etter middag

 

Torsdag 14. mars

Tid

Konferansedag 2

07:30 – 09:45

Frokost

10:00 – 14:00

I land i Kiel. Byvandring på egen hånd.

14:00

Tilbake på båten, 2- retters lunsjmeny med 1 mineralvann

15:00 – 15:30

EA Skysentral 2.0

Presentasjon av IPJs nye skyløsning i Microsoft Azure.

Magnus Galåen, IPJ AS

15:30 – 19:00

Grunnleggende kurs i EA Driftskontroll

IPJ går gjennom oppbygging og bruk av driftskontrollanleggets viktigste komponenter:

 • EA Driftssentral
 • EA Diagramverktøy
 • EA Databank
 • Skysentral

Øystein Schjetne, IPJ AS

Med pauser innimellom. Dagens kake serveres avslutningsvis.

20:30

Kveldsbuffet

 

Fredag 15. mars 2024

 

Tid

 

07:30 – 09:45

Frokost

10:00

Ankomst Oslo. Vel hjem.

Vi mottar påmelding og sender samlet bestilling til Color Line, frist 26.01.2024.

Seminaravgift, overnatting, dagpakker samt middag etterfaktureres fra IPJ Brukerforeningen.

 • Konferanseavgift medlem Kr 3.000,-
 • Konferanseavgift ikke-medlem: Kr 5.000,-
 • Billett t/r i enkeltlugar inkl. kost pr. person: Kr 3.900,-

Benytt nedenstående link for påmelding.

https://www.sendregning.no/arrangement/591016

Evt. send mail på post@eanett.no eller ta kontakt med IPJ Brukerforening ved Stephen Høgeli, mob.  959 85 547

NB! Aldersgrensen er 20 år og alle reisende må medbringe gyldig legitimasjon.

Pass er eneste gyldig ID-dokument for nordmenn som reiser til/fra eller i Tyskland.

Disse reglene gjelder uavhengig om du går i land i Kiel eller ikke.

Sist, men ikke minst, sjekk at passet er gyldig.

Her kan du laste ned programmet

Stengt for kommentarer.