Brukerkonferansen 2020 – avlyst

Brukerkonferansen 2020 – avlyst

Styret i Brukerforeningen har i styremøtet 6.mars besluttet å avlyse årets brukerkonferanse. Det er tre uker til konferansen og vi ser nå faren for en omfattende smittefare med Covid-19, Coronavirus. Folkehelseinstituttet varsler at opptil 40% av befolkningen kan bli smittet og anbefaler varsomhet så vi ikke får mange smittede på kort tid. Vi ser også at flere kommuner allerede nå har pålagt sine ansatte å ikke delta i møter og konferanser. Medlemmene av Brukerforeningen utfører en svært viktig samfunnsoppgave gjennom å sikre vannforsyning til befolkningen. Styret i foreningen mener det er viktig å være bevisst dette ansvaret og ser seg derfor nødt til å avlyse årets brukerkonferanse. Brukerforeningen vil sammen med IPJ dekke utgifter ovenfor konferansehotellet, men den enkelte deltaker må dekke sine øvrige kostnader. Styret beklager sterkt avlysningen, men vi ser fram til neste års konferanse.

Stengt for kommentarer.