Brukerkonferansen 2020

Brukerkonferansen 2020

Velkommen til Brukerkonferansen 2020

Onsdag 25. mars – torsdag 26. mars

Scandic Nidelven, Trondheim

Her kan du melde deg på

Onsdag 25. mars

Tid Møteleder: Stephen Høgeli
08:30 Registrering og kaffe
09:00 Åpning av Brukerkonferansen

Sekretær i Brukerforeningen Stephen Høgeli, IPJ Brukerforening

09:15 Nyheter fra IPJ

·         Direkte visning av anleggstilstand fra tilstandsserver i oversiktskart

·         Integrasjon av prosessbilder og rapporter

·         Nye muligheter i EA for deling av driftsdata med andre tjenester og                  hvordan kan man integrere data fra andre?

Dagfinn Sten, IPJ AS

10:00 Telenor 5G/ IoT

·         Hvordan møte morgendagens krav til konnektivitet  og sikkerhet for IoT løsninger? Alle produkter som teller eller måle noe, og har en verdi, skal på nett. Hva betyr dette for innbyggere, ledere og fagpersoner?

Ivar Sorknes og Tore Larsen, Telenor

10:45 Pause med kaffe og frukt
11:00 Brannvann I

·         Aktuelle lover, forskrifter og veiledninger

·         Hvem er ansvarlig for levering av vann til brannslokking og sprinkleranlegg?

Einar Melheim, Norsk Vann

12:00 Case: Reguleringsventiler

·         Vi ser på metoder for styring av reguleringsventiler og rørbruddsventiler fra driftskontrollanlegget

Jan Magnar Berg, IPJ AS

12:30 LUNSJ
13:30 Brannvann II

·         Kommunale retningslinjer, konsekvenser for drikkevannskvalitet ved levering av brannvann og kommunens driftsansvar

Einar Melheim, Norsk Vann

14:00 Case: Høydebasseng

·         Automasjon av høydebasseng vises med eksempler fra Lerbern Høydebasseng i Ørland kommune

Lars Ole Engelsen, IPJ AS

14:30 Div. utfordringer i VA-leveranser sett fra grossistens ståsted

·         Utfordringer knyttet til beskrivelsestekster og tegning i anbud

·         Utfordringer med sentrale og lokale VA-normer

·         Utfordringer med manglende kontroll av og dokumentasjon på VA-materiell

Harald Dalen, Heidenreich AS

15:00 Beinstrekk. Pause med kaffe og frukt
15:30 Fra vann til slam

·         Et innblikk i et moderne smoltanlegg. Se også www.nordlaks.no og www.nordlaks.no/vare-selskaper

Bram De Roy, Nordlaks

16:00 IPJ Brukerforening Kahoot

Stephen Høgeli, IPJ Brukerforening

16:30 IPJ Brukerforening, Årsmøte 2020

Jfr. egen innkalling til medlemmene

19:30 Aperitiff
20:00 Konferansemiddag og sosialt samvær etter middag

 

Torsdag 26. mars

Tid Møteleder: Stephen Høgeli
07:30 Frokost/ Utsjekking
09:00 Informasjon om befaring

·         Hovedbrannstasjon, Sluppen

·         110 sentralen

Øystein Brujordet, Trondheim Eiendom

09:30 Befaring

Buss settes opp fra hotellet

12:00 Tilbake til Scandic Nidelven

·         Utsjekking

·         Matbit/kaffe/ frukt

12:15 Brukernes time

·         Hommelstø høydebasseng, Brønnøy kommune

Stephen Høgeli, Brønnøy kommune

13:00 Lunsj/ Avslutning / Vel hjem!

Vi mottar påmelding og sender samlet bestilling til Scandic Nidelven Hotell.

Ny påmeldingsfrist: 28.02.2020

Seminaravgift, overnatting, dagpakker samt middag etterfaktureres fra IPJ Brukerforening.

  • Konferanseavgift nytt medlem (nytegning 2020) Kr 2.000,-
  • Konferanseavgift medlem Kr 3.000,-
  • Konferanseavgift ikke-medlem: Kr 5.000,-
  • Standard rom pr. døgn inkl. Norges beste frokost Kr 1.320,-
  • Dagpakke pr. dag (kaffe m.m. inkl. lunsj): Kr 700,-
  • Konferansemiddag pr. person: Kr 995,-

Benytt nedenstående link for påmelding:

Påmelding

Evt. ta kontakt med IPJ Brukerforening v/ Stephen Høgeli Mob. 959 85 547

Her kan du laste ned programmet

Stengt for kommentarer.