BRUKERFORENINGENS ÅRSMØTE 2019

BRUKERFORENINGENS ÅRSMØTE 2019

Årsmøtet avholdes samtidig som Brukerkonferansen.

Tid: Onsdag 27. mars 2019, kl. 17:10

Sted: Ombord Color Fantasy, Oslo/Kiel

Nye saker må sendes styret i forkant av møtet. Årsmøtepapirene er sendt ut, og det er mulig å få dem tilsendt på e-post dersom de ikke er kommet fram til rette person. Send e-post til post@eanett.no

Stengt for kommentarer.